Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2011

Το νοικοκυριό βλάπτει την υγεία

Μια νέα έρευνα που προέρχεται από τις ΗΠΑ δείχνει ότι οι εργασίες που αφορούν το σπίτι, όπως καθάρισμα μαγείρεμα κλπ μπορούν να επηρεάσουν την αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Η έρευνα αφορούσε 113 άντρες και γυναίκες χωρίς προβλήματα υγείας. Αφού η πίεσή τους παρακολουθήθηκε για περίοδο 3 εβδομάδων για μια ημέρα τους δόθηκε ένας αισθητήρας τον οποίο φόρεσαν για μια ολόκληρη ημέρα, τόσο στην εργασία τους όσο και κατά τις δουλειές του σπιτιού. Επίσης τους ζητήθηκε να δώσουν πληροφορίες σχετικά με το πόσες ώρες ασχολήθηκαν σε διάφορους τομείς του νοικοκυριού. Τα αποτελέσματα έδειξαν αυξημένες τιμές στην αρτηριακή πίεση κατά τις εργασίες στο σπίτι και ιδιαίτερα σε αυτούς που πίστευαν ότι έχουν κάνει την περισσότερη δουλειά ασχέτως αν όντως την είχαν κάνει. Αυτό δείχνει ότι κύριο ρόλο στην αύξηση της αρτηριακής πίεσης παίζει η αίσθηση της υπευθυνότητας. Οι επιστήμονες λοιπόν καταλήγουν ότι παρόλο που οι δουλειές του νοικοκυριού είναι συνήθως βαρετές διαδικασίες είναι επίσης ένα σοβαρός παράγοντας επιρροής στο ύψος της αρτηριακής πίεσης.

Πηγή: physorg.com

2 σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...